Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Quản lý trình dược viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau...

Đọc thêm...

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng Vị trí Chuyên viên tổ chức sự kiện.

Đọc thêm...

Thông báo : Tuyển dụng vị trí Nhân viên phát triển khách hàng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau...

Đọc thêm...

Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây đang có nhu cầu tìm kiếm ứng viên có năng lực cho vị trí Chuyên viên quản trị hệ thống mạng

Đọc thêm...

Thông báo Tuyển dụng: TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh và cải tiến công tác quản lý điều hành tại Phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN

Đọc thêm...

Thông báo Tuyển dụng: Chuyên viên quản trị hệ thống mạng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đang có nhu cầu tìm kiếm ứng viên có năng lực cho vị trí Chuyên viên Quản trị Hệ thống mạng

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Vấn đề tiền lương luôn được Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Những bạn muốn tìm một môi trường làm việc khác chuyên nghiệp hơn để khẳng định năng lực của mình? Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây luôn luôn mở rộng cơ hội để tất cả mọi người được phát triển tốt nhất khả năng và sở trường của mình? Hãy thử sức vị trí nhân viên Lao động tiền lương nhé

Đọc thêm...

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG DƯỢC SĨ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Hiện nay Hataphar đã có hơn 1000 nhân viên với đội ngũ nhân lực chất lượng cao, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời với những yêu cầu về nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.    Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Hataphar đang cần tuyển dụng ở các vị trí sau

Đọc thêm...

Trang 5/6