Tuyển dụng

THÔNG BÁO VV: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ PTGĐ PHỤ TRÁCH ĐẤU THẦU

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO Vv: Tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Admin

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO Vv: Tuyển dụng vị trí Nhân viên Nghiên cứu & phát triển sản phẩm

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO Vv: Tuyển dụng vị trí Nhân viên điện lạnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO : Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Digital Marketing

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau: 1. Vị trí tuyển dụng:Chuyên viên Digital Marketing 2. Số lượng: 01 người 3. Mô tả công việc:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO: Tuyển dụng vị trí Cộng tác viên quản trị Fanpage

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng vị trí Công tác viên quản trị Fanpage.

Đọc thêm...

Tuyển dụng vị trí Quản lý trình dược viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau...

Đọc thêm...

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng Vị trí Chuyên viên tổ chức sự kiện.

Đọc thêm...

Trang 5/6