Đề xuất danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực gồm 75 dược chất/thuốc chứa dược chất gồm:

1- 19 Nor-testosteron (tên gọi khác là Nandrolon); 2- Amifloxacin; 3- Aristolochia; 4- Azathioprin; 5- Balofloxacin; 6- Benznidazol; 7- Besifloxacin; 8- Bleomycin; 9- Carbuterol; 10- Cloramphenicol (Chloramphenicol); 11- Clorotrianisen (Chlorotrianisene); 12- Clorpromazin (Chlorpromazine); 13- Ciprofloxacin; 14- Clenbuterol; 15- Clomifen; 16- Colchicin; 17- Cysteamin; 18- Dalbavancin; 19- Dapson; 20- Delafloxacin; 21- Dienestrol; 22- Diethylstilbestrol (DES); 23- Enoxacin; 24- Fenoterol; 25- Fexinidazol; 26- Fleroxacin; 27- Furazidin; 28- Furazolidon; 29- Garenoxacin; 30- Gatifloxacin; 31- Gemifloxacin; 32- Hợp chất Cadmi (Hợp chất Cadmium); 33- Isoxsuprin; 34- Bacitracin Zn (Kẽm bacitracin); 35- Levofloxacin; 36- Lindan (BHC); 37- Lomefloxacin; 38- Methyltestosteron; 39- Metronidazol; 40- Moxifloxacin; 41- Nadifloxacin; 42- Nifuratel; 43- Nifuroxim; 44- Nifurtimox; 45- Nifurtoinol; 46- Nimorazol; 47- Nitrofurantoin; 48- Nitrofurazon; 49- Norfloxacin; 50- Norvancomycin; 51- Ofloxacin; 52- Oritavancin; 53- Ornidazol; 54- Ospemifen; 55- Pazufloxacin; 56- Pefloxacin; 57- Prulifloxacin; 58- Raloxifen; 59- Ramoplanin; 60- Rufloxacin; 61- Salbutamol; 62- Selen (Selenium); 63- Secnidazol; 64- Sitafloxacin; 65- Sparfloxacin; 66- Tamoxifen; 67- Teicoplanin; 68- Terbutalin; 69- Tinidazol; 70- Tím gentian (Tím tinh thể, Gentian Violet); 71- Thủy ngân (Mercury); 72- Toremifen; 73- Tosufloxacin; 74- Trovafloxacin; 75- Vancomycin.

Nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Bên cạnh đó, tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, Bộ Y tế đề xuất nguyên tắc xây dựng Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực như sau: Các thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được lựa chọn theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược được sửa đổi tại điểm b khoản 15 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Tiêu chí lựa chọn thuốc và dược chất

Tiêu chí lựa chọn thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực được đề xuất cụ thể như sau:

Chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực do các Bộ, ngành gửi đến Bộ Y tế được sử dụng làm thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người thuộc một trong các trường hợp sau:

1- Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc hiện hành được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc được công bố tại Việt Nam;

2- Dược điển Việt Nam hiện hành hoặc một trong các dược điển tham chiếu hiện hành sau đây: Dược điển Châu Âu, Anh, Hoa Kỳ, Quốc tế, Nhật Bản;

3- Danh mục thuốc thiết yếu hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới;

4- Hệ thống phân loại thuốc theo hệ thống giải phẫu - điều trị - hóa học (hệ thống phân loại theo mã ATC) hiện hành của Tổ chức Y tế Thế giới.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực và góp ý tại đây.

Xem dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện tại đây

 

 

Tin tức mới

Dược Hà Tây - Hataphar Healthcare và Trường Đại học Dược Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu & phát triển dược liệu Việt Nam

Dược Hà Tây - Hataphar Healthcare và Trường Đại học Dược Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu & phát triển dược liệu Việt Nam

Sáng ngày 9/7/2024, tại hội trường Trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Hataphar...

DƯỢC HÀ TÂY ĐÓN TIẾP CHỦ TỊCH DƯỢC PHẨM ASKA SANG THĂM

DƯỢC HÀ TÂY ĐÓN TIẾP CHỦ TỊCH DƯỢC PHẨM ASKA SANG THĂM

Chiều ngày 3/7/2024, Dược Hà Tây (DHT) vinh dự đón tiếp ông Takashi Yamaguchi - Chủ tịch Dược phẩm ASKA, một trong những tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Nhật Bản,...

Nhà máy công nghệ cao Hataphar được Cục quản lý Dược cấp giấy chứng nhận GMP

Nhà máy công nghệ cao Hataphar được Cục quản lý Dược cấp giấy chứng nhận GMP

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Nhà máy Dược phẩm CNC Hataphar đã chính thức được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất thuốc,...