DƯỢC HÀ TÂY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 24 tháng 03 năm 2021, vào hồi 8h30 tại hội trường Công ty ( Tầng 6, số 10A – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội ). Công ty CPDP Hà Tây đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2021

Đại hội có sự góp mặt của 34 cổ đông, sở hữu và đại diện 22.217.392 cổ phần, tương đương 84,13% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Sau phần khai mạc đại hội, Chủ tọa Đại hội – Ông Lê Văn Lớ giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn, trong đó:

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

 • Ông Lê Văn Lớ:Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 • Ông Lê Xuân Thắng:Thành viên HĐQT, TGĐ- Thành viên Đoàn Chủ tọa
 • Ông Hoàng Văn Tuế :Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng- Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban thư ký gồm 02 người:

 • Ông Nguyễn Minh Đức– Trưởng Ban
 • Ông Hoàng Thành- Ủy viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

 • Ông Đinh Nam Hà – Trưởng ban
 • Bà Phạm Thị Kiều Yến - Ủy viên
 • Ông Dương Phi Hùng- Ủy viên

Đại hội năm 2021 đã thông qua và bầu lại các thành viên HĐQT Công ty, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể:

Các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026 bao gồm:

 • Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Lê Anh Trung - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
 • Ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giảm đốc Công ty
 • Bà Lê Việt Linh - Phó Tổng giám đốc Công ty
 • Ông Hoàng Văn Tuế - Kế toán trưởng Công ty
 • Ông Hiroyasu Nishioka
 • Ông Keisuke Oshio

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

 • Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng ban kiểm soát
 • Ông Đặng Đình Dự - Thành viên ban kiểm soát
 • Ông Nguyễn Hà Đệ - Thành viên ban kiểm soát

Chi tiết các chương trình, nội dung đã được đăng tải trên website. Mọi thông tin chi tiết về các tài liệu đại hội xem tại : Thông tin cổ đông

Dưới đây là một vài hình ảnh về đại hội:

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: