Tài liệu Quy trình hỗ trợ Nhà thuốc sử dụng Zalo để bán hàng

Tài liệu Quy trình hỗ trợ Nhà thuốc sử dụng Zalo để bán hàng được biên soạn bởi Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Hataphar Healthcare Việt Nam. giúp Nhà thuốc tận dụng các ưu điểm của Zalo: miễn phí, lượng người dùng đông đảo,..rất hữu ích cho hoạt động kinh doanh của Nhà thuốc.