HƯỚNG DẪN THÊM KHUNG "LỄ HỘI HOA XUÂN" VÀO AVATAR FACEBOOK

Có 03 cách để thêm khung vào ảnh đại diện

Cách 1: Khi nhìn thấy nhân viên trong công ty thêm khung vào ảnh đại diện và hiện lên dòng thời gian của mình, phía dưới sẽ có thông báo dùng thử. Bạn click vào dùng thử để thực hiện thay khung.

Cách 2:

B1: Rê chuột vào hình đại diện và click vào dòng chữ cập nhật ảnh đại diện

B2: Hiện ra khung của sổ và chọn thêm khung

B3: Gõ vào ô tìm kiếm “ Dược Hà Tây” và tìm đến khung tên là “ lễ hội hoa xuân” người tạo: Thanh Hà. Click vào khung đó.

B4: Click sử dụng làm ảnh đại diện và xem kết quả

Cách 3:

B1: Truy cập vào đường link https://www.facebook.com/gameface/

B2: Gõ vào ô tìm kiếm “ Dược Hà Tây” và tìm đến khung tên là “ lễ hội hoa xuân” người tạo: Thanh Hà. Click vào khung đó

Bước 3: Click vào "sử dụng làm ảnh đại diện" và tiến hành thay.

* Lưu ý: khi thêm xong khung, facebook sẽ mặc định thay trong 7 ngày. Nếu các bạn muốn để lâu hơn, bạn có thể làm theo hướng dẫn

Bước 1: Rê chuột vào hình đại diện đã được thay, sẽ hiện lên thời gian còn lại của hình đại diện tạm thời, bạn click vào mũi tên chỉ ngược xuống dưới và chọn " Thay đổi thời gian kết thúc" như hình:

Bước 2: Chọn thời gian kết thúc, ở đây chọn ngày 31/1/2018, các bạn có thể chọn đến hết ngày 27/1/2018

Bước 3: Click vào " chấp nhận" để tiến hành thay đổi thời gian thêm khung.

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: