SẢN PHẨM   Sản phẩm mới> Thuốc kháng sinh >

ZANMITE 500MG

Cephalexin 250mg

ZANMITE 250MG

Amoxicilin 250mg

ZANMITE 125MG

Amoxicillin 500 mg

CEFPODOXIME 100MG

Clacelor 125

CEFPODOXIME 50MG

Cephalexin 500 mg

AUGCLAMOX

Ciprofloxacin 500 mg

Ampicillin 500mg

Clacelor